سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

کوش یزی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کوش یزی

کفش در گویش بهبهانی به شکل کوش تلفظ می شد و شکل ها و انواع مختلفی داشت که می توان به " کوش یزی " که مخصوص زنان بود اشاره نمود: که در سه رنگ سبز ، قرمز و لاجوردی تهیه می شد .کفی از چرم نازک داشت و رویه آن تا برآمدگی پشت پا را می پوشاند.و پاشنه ای به ارتفاع حدودا سه سانتی متر داشت.

Behbahani was pronounced dialect working in the footwear and shapes and various types that can be "working Yzy" that for women was noted that in three colors: green, red and blue were made of thin leather was .kfy and tack it to bulge the back foot heel Pvshand.v to a height of about three cm.