جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

گذر از زیر قرآن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

گذر از زیر قرآن

گذر از زیر قرآن

این تصاویر مربوط به عبور رزمندگان از زیر قرآن برای شروع عملیات می باشد.