جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

گزارش طنز ( فضای سبز خانه) - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

گزارش طنز ( فضای سبز خانه)

Loading the player...

دانلود

گزارش طنز: در این گزارش به خانه آقای تدین رفته ایم و از فضای سبز و شادی که در حیاط خانه خود ایجاد کرده گزارش تهیه کرده ایم و یک کارت سبز به ایشان بابت زحمات و ذوقی که در این کار نشان داده است به او میدهیم.