سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

گیاهان دارویی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا دو اندام از انان حاوی ماده موثره می باشد.این ماده دارای خواص دارویی موثر در موجودات زنده می باشد.گیاهان نقش مهمی در دارو سازی مدرن نیز ایفا می کنندبه طور مثال آسپرین از پوست تنه بید مشتق شده است .

Medicinal plants are plants that one or two of their limbs. This article contains the active ingredient in the medicinal properties of living organisms Bashd.gyahan also plays an important role in modern medicine such as aspirin from the bark of willow derived Knndbh .