سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

یکی از وجوه اعجازی قرآن در جنبه اعدادی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

یکی از وجوه اعجازی قرآن در جنبه اعدادی

یکی از وجوه اعجازی قرآن در جنبه اعدادی و ریاضی در حروف مقطعه می باشد و یکی از دلایل آسمانی بودن قرآن کریم می باشد اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد سوره فاتحه الکتاب بود که با نوزده حرف آغاز شد خود ذکر بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرف می باشد.نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شد چند آیه سوره علق بود که باز هم نوزدهمین سوره قرآن کریم البته از آخر می باشد.بیشترین حروف مقطعه در سوره مریم می باشد که باز نوزدهمین سوره قرآن کریم می باشد و ...