رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

یک نفس تازه در رادیو حوزستان - خبر - نمایش محتوا

 

 

یک نفس تازه در رادیو حوزستان

یک نفس تازه

یک نفس تازه

صدای مرکز خوزستان به منظورپرداختن به روز زمین پاک و اهمیت حفظ طبیعت زمین وهمچنین  آشنا کردن مخاطب با مخاطرات طبیعت در استان خوزستان اقدام به تهیه و پخش ویژه برنامه ای تحت عنوان « یک نفس تازه» با تهیه کنندگی آقای رادمهر نمود.برنامه یک نفس تازه به مدت ۳۰ دقیقه و به صورت تولیدی به سفارش صدای استان ها به مناسبت روز زمین پاک برای پخش در مراکز استان ها تهیه گردید . در این برنامه در قالب گزارش ،کارشناسی و بسته های صوتی اطلاعاتی در خصوص روز زمین پاک ارائه شد.پربیننده ترین ها