سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

یک پیام حقوقی - صدا - نمایش محتوا

 

 

یک پیام حقوقی

ما درجامعه ای زندگی میکنیم که اطلاع از قوانین و مقررات آن به ضرورت حیاتی تبدیل شده است و اطلاع از قوانین وچگونگی استفاده از آنها می تواند تاثیرات فوق العاده ای درمسایل مالی و کسب وکار و همچنین روابط خانوادگی و اجتماعی ما بگذارد. از این رو برآنیم تا برنامه ای کوتاه اما مفید برای مخاطبانمان با موضوع قانون تهیه  واز  زوایای مختلف قوانین گوناگون  را بررسی و توسط کارشناس برنامه راهنمایی های لازم به عمل میآید.

یک پیام حقوقی به مدت 5 دقیقه  روز های شنبه تا چهارشنبه و جمعه ساعت 9:25 به صورت ضبطی از شبکه استانی صدای مرکز خوزستان تهیه و پخش می شود .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مهین خانی

تاریخ تولید: فروردین 95