سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

" سلام " نشانی از محبت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

" سلام " نشانی از محبت

Loading the player...

طبق معمول هر روز داشتم به کارای خونه می رسیدم که دیدم پسرم ناراحت و گرفته است علت ناراحتیش رو پرسیدم گفت: توی راه که می اومدم یکی از همسایه ها رو دیدم سلام کردم جواب نداد و با بی محلی و خود خواهی رد شد و رفت و من از این طرز برخوردش خیلی ناراحت شدم .به پسرم گفتم: اگه توی مسیر کسی رو می دیدی که به زمین افتاده و از درد بیماری به خودش می پیچه آیا از دست اونم رنجیده می شدی؟ پسرم گفت: معلومه که هرگز دلخور نمی شدم .آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمیشه .پرسیدم به جای دلخوری چه کاری می کردی؟ پسرم جواب داد خوب دلم می سوخت و اونو به دکتر معرفی می کردم .گفتم همه این کارا را به این خاطر می کردی که اونو آدم بیماری می دونستی حالا هم مطمئن باش اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی ازش دیده نمیشه کسی رو هم ناراحت نمیکنه . اسم بیماری فکر، غفلته و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کنه و غافله دل بسوزونیم و کمکش کنیم پس هر بار که دیدیش بازهم سلام کن و محبتت رو بهش برسون چرا که سلام کردن نشانه محبته...