سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

14 بهمن سال 1357 - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

14 بهمن سال 1357

حضرت امام خمینی (ره) طی یک مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه رفاه اعلام کردند شورای انقلاب حکومت موقت تعیین خواهد شد و حکومت موقت موظف خواهد بود مقدمات رفراندوم را تعیین کند همچنین قانون اساسی که تدوین شد به آرا عمومی گذاشته می شود .ایشان دولت بختیار را غیر قانونی اعلام کردند و گفتند کاری نکنید که مردم را به جهاد دعوت کنم در این روز دانشجویان ایرانی با حمله به سفارت خانه های ایران در آمریکا و لبنان و استرالیا نسبت به رژیم سلطنتی ایران ابراز انزجار کردند و 40 تن دیگر از نمایندگان مجلس از مقام خود استعفاء دادند همچنین در پی جلسه اعضای شورای انقلاب با حضور حضرت امام خمینی به پیشنهاد اعضا و موافقت امام ،مهندس مهدی بازرگان برای نخست وزیری دولت موقت انتخاب شد.

Imam Khomeini announced during a press conference at the School Welfare Council an interim government will be determined