سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

20بهمن ماه سال 1357 - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

20بهمن ماه سال 1357

در 20بهمن 1357 با حمله ماموران گارد به پادگان نیروی هوایی تهران جنگ خیابانی آغاز شد وقتی که رادیو اعلام کرد فیلم ورود امام خمینی بعد از اخبار نمایش خواهد شد آنها در سالن پادگان اجتماع کردند و با ظاهر شدن تصویر حضرت امام بر صفحه تلویزیون طنین صلوات سالن را پر کرد و در این هنگام افراد گارد به سوی انان تیر اندازی کردند و درگیری اغاز شد... On 20 Bahman 1357 by attacking Guards barracks Air Force Tehran street fighting began when the radio announced the film Imam Khomeini after the news show will be in Hall garrison community and the image appears Imam on the TV screen resonance blessings Hall he filled in when guards opened fire at them and a battle ensued ...