حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 15:15
خبر17 17:00
تامین 17:40
مراسم اذان مغرب 18:08
18:45
مراحب (عربی) 19:00

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پاتوق جوونی 16:25
چهل چراغ 17:00
مسیر تندرستی 17:20
افلاکیان 17:26
خبر استانی 17:30
مراسم اذان مغرب 17:38
پیام خوزستان 17:45
خبر 90 ثانیه ای 17:58