حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
یادگیری برتر 14:35
فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:15
خبر عربی 18:45
تامینی 18:50
روشنی های شب 19:15

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پزشک خانواده 15:00
ذره بین 15:15
اخبار استانی 16:00
پخش صدا 16:15
پاتوق جوونی 17:00
خبر استانی 17:30
پیام خوزستان 17:45