رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش باد بادک ها 17:25
جمع خوانی قرآن کریم 17:30
خبر عربی 18:30
مراحب 18:50
آوای کارون 20:00
رایحه 20:30
مراسم اذان مغرب 20:39
شیشه عمر 21:00

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترتیل خوانی قرآن 17:35
پیام خوزستان 17:45
خبر 90 ثانیه ای 17:58
صدای پای کارون 18:00
خبر 90ثانیه ای 18:28
یک قدم تا خدا 19:00
رنگین کمان همدلی 20:05
قرآن و زندگی 20:25