رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
افلاکیان 13:20
حرف آخر 14:40
باز پخش فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:00
جمع خوانی قرآن کریم 17:30
باز پخش رنگین کمان 17:35
مراسم اذان مغرب 18:12
خبر عربی 18:30

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 13:32
اخبار رادیو ایران 14:00
موج مثبت 15:00
ذره بین 15:15
آوای کتاب 15:30
فیض بندگی 15:45
اخبار استانی 16:00
چراغستان 16:30