حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مراسم اذان صبح 05:37
سخنرانی مذهبی 06:20
باز پخش برآیند 07:35
بازپخش سریال روز قبل 08:25
باز پخش مجله خبر نگاران جوان 08:45
مسیر تندرستی 09:24

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود 06:20
اخبار رادیو ایران 07:00
اخبار رادیو ایران 08:00
مسیر تندرستی 08:39
اخبار استانی 09:15