حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجله خبرنگاران 20:55
لیالی النور 21:00
جنگ شبانه 21:45
مستند ایرانگرد 22:00
خبر 23:00
سریال 23:35
باز پخش دوم سریال دوشنبه 00:00

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار استانی عربی 20:45
قصه و حکایه 22:30
الاحکام و الشریعه 22:45
خبر 90ثانیه ای 23:00
گلستان حکمت 23:05