رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
البیت بیتکم 11:00
جامعه و قانون 11:20
خبر ورزشی 11:30
مستند تامینی 11:46
مراسم اذان ظهر 12:23
یادگیری برتر 14:45
فیلم سینمایی 15:15

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار استانی 10:45
لحظه های اجابت و مراسم اذان ظهر 12:23
پلاک عاشقی 13:00
در شهر 13:30
صحیفه انقلاب 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
پزشک خانواده 15:00