حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

دفاع مقدس 2

 

 

جدول پخش سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش دوم سریال 13:45
یادگیری برتر 14:35
آیین وحدت 14:55
فیلم سینمایی 15:15
خبر17 17:00
خبر 17:15
تامین 17:30
مراسم اذان مغرب 18:08

جدول پخش صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قند پارسی 13:35
یک روز یک کتاب 13:50
مصلی عشق 14:50
ذره بین 15:15
اخبار استانی 16:00
پخش صدا 16:15