اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ویژه جشنواره نوزدهم

 

 

تولیدات سیمای مراکز آرشیو

نور الولایه
ققنوس جنوب

تولیدات صدای مراکز

باغ ترانه
تمثیلیه
خانه ای با در آبی
نگاه ساده

تولیدات موسیقی مراکز آرشیو

طلائیه
صفاي خوزستان
بهارونه
گلِ بهار

تولیدات پژوهشی مراکز آرشیو

      عنوان تحقیق گروه چهل شاهد   ...
  عنوان تحقیق   شناسایی و بررسی اولویت های آسیب های اجتماعی در استان با...
  عنوان تحقیق   آداب و رسوم محلی مردم در شهرهای استان خوزستان   ...