آنچه درباره کرونا ویروس باید بدانیم.

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی


فاصله گذاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی

Loading the player...
سال تولید: اسفند99
عوامل تولید:

سیمای مرکز خوزستان


آرشیو تولیدات کرونا