فضای مجازی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آیتم ویژه سالروز اصابت هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس

آیتم ویژه سالروز اصابت هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس


آیتم ویژه سالروز اصابت هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس.

کاری از معاونت فضای مرکز خوزستان.

Loading the player...
سال تولید: تیر 1400
عوامل تولید:

معاونت فضای مرکز خوزستان


آرشیو تولیدات فضای مجازی