احکام عزاداری محرم2

احکام عزاداری محرم2 امام خمینی رحمه الله : در مورد زنجیر زنی که منجر به سیاه شدن یا مجروح شدن بدن می شود و...

احکام عزاداری محرم4

آیت الله فاضل لنکرانی: در مجالس زنانه، زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها به گوش مردان رهگذر می...

احکام عزاداری محرم 6

آیت الله فاضل لنکرانی: حکم علمهایی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از آنها استفاده می شود و...

احکام عزاداری محرم 3

آیت الله نوری همدانی: بر پا کردن مراسم عزاداری [توسط زن] بدون اذن شوهر در صورتی که از اموال شوهر باشد...