حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

حضور وزیربهداشت ، درمان و آموطش پزشکی و استاندار خوزستان در برنامه افق روشن - ارتباط با ما 2

 

 

رویدادهای مرکز

« بازگشت

حضور وزیربهداشت ، درمان و آموطش پزشکی و استاندار خوزستان در برنامه افق روشن

وزیر بهداشت و درمان وآموزش پزشکی در برنامه افق روشن

حضوروزیرمحترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی به همراه استاندار،دکتریوسفی وحاج اقاناصری نژادنمایندگان مردم شریف خوزستان دربرنامه ی افق روشن سیمای خوزستان درروزچهارشنبه ۲۴بهمن ۹۷
 


پل های ارتباطی با مرکز

 

روابط عمومی صدا وسیمای مرکز خوزستان
 روابط عمومی
تلفن :3001-۰۶۱۳۳123000
 معاونت پژوهش،برنامه ریزی  و نظارت
پست الکترونیک A.planning@Ahwaz.irib.ir
معاونت سیما
تلفن : ۳۳331551
۰۶۱
پیامک : ۳۰۰۰۶161
 معاونت صدا
تلفن : ۰۶۱۳۳۳۳۳۵۵۵ ,۳۳۳۳۴۵۵۵ ۰۶۱
پیامک : ۳۰۰۰۰۶16120
 معاونت  خبر
تلفن : ۳33۶۰827
آدرس : اهواز ، بلوار گلستان ، صدا و سیمای مرکز خوزستان
کد پستی : ۶۱۳۴۷-۸۶۷۱۱