اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
رمضان

مدت:00:03:56
مدت:00:02:12
مدت 04:48
مدت:00:02:08
مدت:00:04:46
مدت 03:25
مدت 09:23
مدت 05:22

05:16:27 اذان صبح
06:43:09 طلوع آفتاب
13:19:02 اذان ظهر
19:54:28 غروب آفتاب
20:11:23 اذان مغرب
اوقات به افق :