اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
رمضان96

مدت:00:03:56
مدت:00:02:12
مدت 04:48
مدت:00:02:08
مدت:00:04:46
مدت 03:25
مدت 09:23
مدت 05:22

04:43:00 اذان صبح
06:03:57 طلوع آفتاب
12:07:49 اذان ظهر
18:11:13 غروب آفتاب
18:27:26 اذان مغرب
اوقات به افق :