اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۶
رمضان

مدت:00:03:56
مدت:00:02:12
مدت 04:48
مدت:00:02:08
مدت:00:04:46
مدت 03:25
مدت 09:23
مدت 05:22

04:53:45 اذان صبح
06:27:18 طلوع آفتاب
13:21:53 اذان ظهر
20:16:08 غروب آفتاب
20:34:00 اذان مغرب
اوقات به افق :