اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶
رمضان96

مدت:00:03:56
مدت:00:02:12
مدت 04:48
مدت:00:02:08
مدت:00:04:46
مدت 03:25
مدت 09:23
مدت 05:22

05:24:37 اذان صبح
06:49:22 طلوع آفتاب
12:01:42 اذان ظهر
17:13:47 غروب آفتاب
17:31:20 اذان مغرب
اوقات به افق :