اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۷
رمضان96

مدت:00:03:56
مدت:00:02:12
مدت 04:48
مدت:00:02:08
مدت:00:04:46
مدت 03:25
مدت 09:23
مدت 05:22

05:53:35 اذان صبح
07:14:41 طلوع آفتاب
13:21:44 اذان ظهر
19:29:15 غروب آفتاب
19:45:31 اذان مغرب
اوقات به افق :

نماهنگ عربی
نماهنگ غیرت و پایمردی عشایر عرب خوزستان در راه وطن و آرمان ها