Skip to Content
یییی
معاونت خبر صدا و سیمای مرکز خوزستان با تولید وپخش گزارشهای خبری ماه مبارک رمضان با مخاطبان خود همراه می شود و سعی در انتقال پیام های بامحتوا و اثربخش دارد.

برنامه رایحه با تهیه کنندگی آقای فرهاد ، هر روز قبل از اذان مغرب به مدت 5 دقیقه از سیمای مرکز خوزستان...
به مناسبت ماه مبارک رمضان سیمای مرکز خوزستان اقدام به تهیه و پخش ویژه برنامه ای تحت عنوان " روشنی های...
سیمای مرکز خوزستان در ایام ماه مبارک رمضان ویژه برنامه ای با نام "جمع خوانی قرآن "و با تهیه کنندگی آقای...